हव्यास

टोकाचा हव्यास

दुसऱ्याला नागव करून स्वतः नटनारी प्रवृत्ती जन्माला येतेय

स्वतःच्या भातावर डाळ ओढण्याची स्पर्धा लागलीय

माणसाला वस्तू बनवन्याच्या काळात

पलीकडील झोपडीतील माणसाची झोपडी हरवतेय

बंगल्याच्या हव्यास असणाऱ्या पालिकडील शेजाऱ्याला

हा न संपणारा हव्यास

जगण्यात मोठे होण्याच्या मार्गात

कोणत्याही थराला जाणारा स्वार्थानंद

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s